Sistem de incalzire: Lemn + Soare

Soarele alimentează prioritar boilerul de apă caldă menajeră. După ce apa din boiler s-a incălzit la temperatura reglată, căldura suplimentară de la soare trece in vasul de acumulare, de unde va fi utilizata la nevoie pentru incălzirea casei.

Căldură pentru iarna care urmează: lemn + soare

Avantaje:
   - Căldura produsă de soare ziua este depozitată pentru a fi utilizată atunci cind este nevoie, de exemplu noaptea.
   - Căldura suplimentară este generată prin arderea lemnului şi depozitată in vasul de acumulare (puffer)
   - Consumul de combustibil scade, deoarece nu se risipeşte căldura produsă; căldura nefolosită rămine in vasul de acumulare pentru mai tirziu.
   - Încăperile nu se incălzesc peste măsură datorită termostatării instalaţiei de incălzire.
   - Nu trebuie să faceţi foc in centrală decit cel mult odată pe zi pentru a menţine temperatura constantă in casă.
   - Curăţind mereu centrala inainte de a aprinde focul, arderea va fi mult mai eficientă, iar consumul de lemn se va reduce considerabil.
   - Centrala funcţionează la 80…90°C, temperatură la care lemnul uscat arde eficient fără a produce gudron.
   - Se poate utiliza orice centrală pe combustibil solid.
   - Boilerul de apă caldă este alimentat cu căldură de la soare şi de la centrala pe lemn. Nu rămineţi niciodată fără apă caldă.
   - Sistemul poate fi alimentat şi cu un alt combustibil sau cu curent electric.
   - Sistemul are cost redus.

Cum funcţionează:

Soarele alimentează prioritar boilerul de apă caldă menajeră. După ce apa din boiler s-a incălzit la temperatura reglată, căldura suplimentară de la soare trece in vasul de acumulare, de unde va fi utilizata la nevoie pentru incălzirea casei. Dacă temperatura agentului termic din vas este insuficientă, atunci se face foc in centrală şi se incălzeşte agentul termic din vasul de acumulare. Acesta va circula prin calorifere sau prin instalaţia de incălzire in pardoseală doar atunci cind in casă scade temperatura. Cind temperatura din casă ajunge la valoarea programată, termostatul opreşte pompa instalaţiei de incălzire chiar dacă in centrala mai arde combustibil. Căldura rezultată din arderea combustibilului rămine in vasul de acumulare pentru a fi utilizată mai tirziu. Prin urmare vasul funcţionează exact ca o baterie de căldură, el fiindincărcat cu căldură de la soare şi de la centrală.
Atunci cind temperatura din casă scade sub valoarea reglată, căldura din vas se descarcă prin radiatoare in incăperi. Principalul avantaj al acestui sistem este că nu se mai incălzeşte casa excesiv atunci cind arde focul in centrală şi nici nu se răceşte la scurt timp după ce focul s-a stins. Căldura rămine in vasul de acumuare, de unde este folosită treptat in funcţie de cerere. Utilizatorul nu mai trebuie să alimenteze continuu centrala pe toată perioada sezonului rece, deoarece căldura depozitată in vas este suficientă uneori şi citeva zile in şir, mai ales in perioadele insorite, cum sunt cele din ianuarie-martie. În aceste perioade soarele alimentează cu căldură suficientă vasul, astfel că nu mai trebuie făcut intotdeauna foc in centrală.

Exemplu de dimensionare:
Pentru o casă de cca. 100 m², izolată termic, cu ferestre termopan, vă recomandăm următoarele:
   - două colectoare solare cu tuburi vidate a cite 4 m² fiecare (ex. DW-30-1800);
   - un boiler bivalent (incălzire solară + incălzire de la centrala cu lemn) de 150-200 litri, potrivit pentru 2-4 persoane;
   - un vas de acumulare de 1000 litri cu serpentină solară, legat la centrala pe lemn şi la panourile solare;
   - o centrală de cca. 14-25 kW simplă, care să poată fi curăţată uşor.
   - la acestea se adaugă celelalte accesorii: vase de expansiune, pompe de recirculare, termostat, controler solar, etc., in funcţie de configuraţia dorită.