Evolutia pietei a panourilor fotovoltaice

Panourile fotovoltaice exploatează energia soarelui, o sursă liberă şi infinită de energie.

Cind razele de soare ating suprafaţa pămintului conțin o energie de aproximativ 2.000 de ori mai mare faţă de energia totală consumată pe glob intr-un an. Energia solară, impreună cu alte energii regenerabile precum energia eoliană, geotermală şi biomasa - ar putea contribui la atingerea unui procent de 100% energie produsă din surse regenerabile şi o furnizare 100% de energie curată, verde.

Efectul fotovoltaic, in care un semiconductor generează un curent direct (curent continuu) atunci cind este expus la lumină, a fost descoperit de către Becquerel in 1839 şi reprezintă baza producției de celule fotovoltaice moderne, introducind un nou mod de a obţine energie de la soare.

In 1980, primele sisteme fotovoltaice au fost sistemele solare casnice de mică putere (SSC) care furnizau cantităţi mici de energie electrică pentru case individuale fără acces la reţeaua electrică. Deşi, la vremea respectivă, această piaţă de sisteme solare fotovoltaice de mică capacitate(casnice )era importantă din punct de vedere social, utilizarea era totuşi limitată.

In anii 90, piaţa de fotovoltaice a inceput să crească in mod semnificativ ca urmare a trecerii la conectarea la reţea in zonele dezvoltate. Acest lucru a permis furnizarea costurilor in avans şi a stimulat piaţa să impulsioneze panourile fotovoltaicemai rapid de-a lungul curbei de invăţare, conducind la reduceri de preţ odată cu creşterea producţiei globale.

Această schimbare a politicii a fost susţinută de creşterea gradului de conştientizare in rindul guvernelor cu privire la importanţa energiei regenerabile pentru combaterea schimbărilor climatice, şi de entuziasmul tot mai mare al persoanelor fizice şi societăţilor comerciale in instalarea de sisteme BIPV, chiar dacă preţul energiei electrice solare nu era incă competitiv.

Furnizorii de energie electrică au inceput să accepte faptul că fluxul de energie electrică nu trebuie să fie intr-un singur sens. Aceştia au permis clienţilor să fie atit furnizori, cit şi consumatori, şi au introdus tarife pentru cedarea in reţea a energiei produse. Mecanismele guvernamentale de susţinere a preţului, concepute pentru sistemele conectate la rețea, s-au dovedit cruciale pentru piața PV.

O creştere a producției de energie din surse regenerabile necesită un număr semnificativ de personal instruit. Industria panourilor fotovoltaiceestimează că pentru fiecare MW instalat sunt create 30 de locuri de muncă respectiv 15 locuri de muncă in producţie şi aproximativ 15 pentru procesul de instalare. In 2010, peste 150.000 de persoane au fost angajate direct de către industria europeană de fotovoltaice.

schema instalatie fotovoltaicaPină in 2030, in conformitate cu Scenariul Optimist, vor fi create aproximativ 3,5 milioane de locuri de muncă cu normă intreagă ca urmare a utilizării energiei solare in lume, din care jumătate din acestea vor fi in instalarea şi comercializarea sistemelor panourilor fotovoltaice. In 2015, 465.000 de oameni ar putea fi angajaţi de către industria PV in UE , inclusiv instalatori. In 2020, cifra estimată este de 900.000 de oameni, iar pentru anul 2040, se va ajunge in jurul valorii de 1 milion.

Politicile Europene privind Energia şi Schimbările Climatice, impreună cu legislaţia in domeniu a Statelor Membre au condus la o creştere importantă a pieţei de fotovoltaice , ajungind la o capacitate instalată de 39.600 MW la sfirşitul anului 2010. Potrivit previziunilorindustriei, o capacitate totală de peste 600 GW este prognozată pentru anul 2030.

Cu toate acestea, aplicarea tehnologiilor panourilor fotovoltaice necesită tehnicieni cu inaltă calificare in instalare, reparaţii şi intreţinere. Pină in prezent, pieţele naţionale au cunoscut un ritm de creştere mai mare decit poate fi satisfăcut de instalatorii calificaţi in instalații solar fotovoltaice. Lipsa forței calificate de muncă se poate transforma intr-o ameninţare pentru industria panourilor fotovoltaice.

Pentru a face faţă provocărilor pieţei, trebuie dezvoltate sisteme educaţionale şi de formare adecvate, precum şi sisteme de certificare in vederea validării competenţei instalatorilor, pentru a se putea asigura o instalare eficientă şi o buna funcţionare a sistemelor fotovoltaice.

Articol preluat din materialele informationale ale www.pvtrin.eu

Dacă ai intrebari referitor la panourilor fotovoltaice specialiștii de la Centrul de Comerț și Deservire TERMIKA te pot consulta gratuit și profesionist. Apelează la numarul de tel: (022) 430 484 și vei primi răspuns la toate intrebările.