Cerinte de securitate si exploatare a caminelor si sobelor recomandate de Centrul TERMIKA

In scopul folosirii căminelor și sobelor trebuie respectate citeva reguli simple dar foarte importante de securitate. Specialiștii Centrului TERMIKA pun accent deosebit asupra respectarii regulilor de securitate și informeaza toți cumpărătorii despre regulilele de securitate in timpul folosirii căminelor pe lemne sau a sobelor.

APRINDEREA FOCULUI IN CĂMINE ȘI SOBE

Inainte de a aprinde focul in cămine sau sobe e necesar de urmat urmatoarele etape:

 • se deschide ușa camerei pentru acumularea cenușei
 • se pun lemnele, bricheții și se aprind cu ajutorul materialelor ușor inflamabile, apoi se inchide ușa căminului sau a sobei.
 • următorul combustibil se va pune proporțional pe intreaga suprafață de ardere
 • cutia cu cenușă va fi curățată doar cind aceasta va fi rece

CERINȚE DE EXPLOATARE A CĂMINELOR SAU SOBELOR

 • In cămin sau sobă se vor pune maxim 3-5 kg de lemne
 • Timpul de ardere continuu nu va depăsi 6 ore
 • In calitate de combustibil pentru cămine sau sobe se va folosi doar acel tip de combustibil care a fost recomandat de producător, in caz contrar producătorul nu garantează securitate maximă in exploatarea produsului iar garanția se pierde.
 • Ușa camerei de ardere trebui sa fie intotdeauna inchisă, chiar și atunci cind căminul sau soba nu lucrează.
 • Căminul, soba, și toate elementele acestora trebuie sa fie la o departare nu mai mică de 80cm de la obiectele ușor inflamabile.
 • La aprinderea focului sunt interzise folosirea lichidelor și gazelor
 • In incăperea unde se află căminul sau soba este interzisă aflarea obiectelor explozibile.
 • Cenușa se va curăța și arunca doar atunci cind căminul sau soba este deja rece intrun loc sigur pentru a nu se produce un eventual incendiu.
 • Căminul se va folosi pentru incălzirea locală a incaperilor respectint toate normele de securitate antiincendiare.
 • Se interzice de a lăsa materiale ușor inflamabile in apropierea nemijlocită a caminului.

CERINȚE DE SECURITATE IN FOLOSIREA SOBELOR SAU A CĂMINELOR

 • Copiilor este necesar de a explica faptul că suprafața căminului sunt foarte fierbinte, de aceea este foarte periculos de a se apropia de aceastea
 • Nu trebuie să ne atingem de ușa căminului sau a sobei in momentul funcționării
 • Toate obiectele ușor inflamabile trebuie să fie la o distanță de minim 1,5 m din partea de față a căminului
 • La deschiderea și inchiderea ușei căminului sau sobei se vor folosi mănuși speciale

ESTE INTERZIS IN EXPLOATAREA CĂMINELOR SAU SOBELOR

 • Să ne folosim de cămin sau sobă dacă nu are loc evacuarea fumului și a gazelor in exterior
 • Să folosim căminul sau soba cind avem defecțiuni ale cosului de fum
 • Să aprindem focul cu lichide sau gaze ușor inflamabile
 • Sa punem pe foc gunoi sau sacoșe
 • Să lăsăm căminul sau soba in care ard lemnele sau cărbunele fără supraveghere
 • Să uscăm hainele in preajma căminului sau sobei
 • Să folosim lemne mai lungi decit mărimea camerei de ardere a căminului sau sobei
 • Să supraincărcăm căminul sau soba cu lemne sau bruchete
 • Să facem focul fără să inchidem ușa căminului sau sobei
 • Să folosim căminul sau soba in continuu (e nevoie de pauză pentru a nu fi supraincălzite)
 • Să turnăm apă in sobă sau cămin
 • Să facem shimbări de sine stătător in construcția căminului sau a sobei

ACȚIUNI IN CAZ DE INCENDIU

 • Sunați serviciul pompieri 112;
 • Evacuați toate persoanele din incăpere;
 • Incercați să stingeți focul pină la sosirea pompierilor.

Suntem intotdeauna bucuroși să vă răspundem la toate intrebările pe care le aveți referitor la cerințele de exploatare a sobelor și căminelor. Vizitați Centrul de Comerț și DeservireTERMIKA pe adresa:or. Chișinău, str. Matei Basarb 2/1 sau contactați-ne la numărul de tel: (022) 430 484 sau 079 61 80 80.

In luna Mai, anului 2023 clientul a venit catre Centrul Termika sa se consulte despre posibilitatile care sunt privind montarea unei surse de...
In luna Februarie 2023 Centrul Termika a montat o pompa de caldura Geotermala de 9kw in Chisinau , sectorul Ciocana, regiunea Megapolis ...
Recent in luna Decembrie 2022 Centrul Termika a montat o pompa de caldura Aer-Apa tip monobloc de 12kw in Chisinau pe str. Uzinelor la o casa de...
Clientul care sa adresat la Centrul Termika a venit cu solicitarea de a monta un semineu pe lemne in Moldova in casa sa de 140 m2....
Tot mai multa lume alege un semineu pe lemne in Moldova ca o sursa sigura pentru incalzire in casa. Sistemul de incalzire pe gazul natural...