Proiectarea sistemelor fotovoltaice de la Centrul TERMIKA

Proiectarea corectă a unui sistem fotovoltaic implică alegerea amplasamentului și componentelor adecvate (panouri fotovoltaice, invertor şi alte echipamente, evitarea pierderilor de energie electrică acolo unde este posibil, precum şi minimizarea pierderilor inevitabile după caz). Acest document nu se referă la principiile generale pentru proiectarea unui sistem fotovoltaic, dar va introduce unele aspecte utile pentru proiectantul sistemului, și de asemenea pentru alte părţi interesate care doresc să inţeleagă caracteristicile importante de proiectare ale unui sistem fotovoltaic.

Proiectantul trebuie să ţină seama de eficienţa şi preţul mediu pe Wp din diferite tehnologii ce utilizează celulele fotovoltaice, şi, de asemenea, de toți parametrii electrici, de instalare şi de costurile de intreţinere implicate după finalizare. Proiectantul ar trebui să facă mai multe variante de realizare a instalației PV, astfel incit viitorul beneficiar să poată decide ce soluţie este potrivită pentru el. Este posibil ca un calcul din care rezultă prețul cel mai scăzut la achiziție să nu reprezinte cea mai bună variantă in timp, din punct de vedere fiabilitate sistem, durată de viață a componentelor, costuri de intreținere, etc.

Modulele fotovoltaice sunt conectate in serie formind un şir. Mai multe șiruri cu aceleași caracteristici de funcționare sunt conectate in paralel formind o matrice sau generator de sine stătător, pentru a genera tensiunea necesară la ieşire.

Toate cablurile aferente fiecărui șir de celule fotovoltaice vor fi interconectate la un dispozitiv de control String control.

Echipamentul de protecţie corespunzător trebuie să fie ales in așa fel incit să asigure atit funcționarea optimă a instalației cit şi siguranţa persoanelor ce o intrețin: siguranțe, elemente de racordare, intrerupătoarele etc.

Pentru respectarea normativelor tehnice specifice instalațiilor fotovoltaice, dimensionarea instalației trebuie să ia in considerare pe lingă parametrii geografici (longitudine,amplasament) şi alți doi factori principali:
   - cădere de tensiune in acord cu reglementările din legislația națională privind furnizarea energiei electrice
   - capacitatea de transport, datorită efectului termic măsurat prin doi parametrii:

Umbrirea produce un impact puternic asupra performanței unui sistem fotovoltaic. Chiar şi un grad mic de umbrire pe o parte dintr-o matrice poate avea un impact semnificativ asupra producţiei de energie generate de intreaga matrice. Din acest motiv umbrirea se consideră un element de performanţă a sistemului, element ce trebuie abordat in mod specific in faza de proiectare a sistemului, printr-o selecţie atentă a locului de amplasare a matricei/ a fiecărui șir, amplasarea elementelor de interconectare și control (proiectarea șirurilor astfel incit să fie analizat efectul de umbrire posibil pentru fiecare șir individual).

O creștere a temperaturii in matrice instalației atrage scădere a performanţei acesteia(de exemplu pierdere de 0,5% pentru fiecare 1 C intr-un modul de cristalin). Din acest motiv trebuie asigurată o suprafață suficientă de ventilare in spatele panourilor fotovoltaice (de obicei, o distanță liberă de minima de 25 mm). Pentru construirea sistemelor integrate in clădiri, aceasta este, de obicei abordată prin asigurarea unui spaţiu de aer ventilat in spatele modulelor. Pe un acoperiș convențional inclinat, se montează șipci pentru crearea spațiului de aerisire si ventilare a matricei panourilor fotovoltaice.

Invertoarele disipă căldură şi trebuie asigurate condiții corespunzătoare de amplasare pentru o ventilare suficientă. Trebuiesc respectate strict instrucțiunile producătorului. Nerespectarea acestor parametrii de funcționare pot influența performanța instalației, mai ales daca se ajunge la temperatura maxima de operare.

Din acest motiv se recomanda punerea in apropierea invertorului a unei atenționări vizibile de genul - nu blocați spațiul de ventilare invertor !

In cazul sistemelor izolate, proiectantul trebuie sa calculeze necesarul de energie electrica pentru funcționarea instalației după care calculul producției de energie electrică estimate a fi furnizată sistemului (luind in considerare energia solară disponibilă, pierderile cauzate de orientarea in teren, inclinare si umbrire etc.)

In cazul Sistemelor integrate in clădiri (BIPV):
   - Fațadele cu cea mai buna poziționare si cu cel mai avantajos unghi al strașinei
   - In funcție de amplasamentul față de diverse elemente constructive (streașină , unghi de inclinare al acoperișului) trebuie conectate diferitele șiruri din instalație.
   - Stabilitatea acoperișului (greutate, condiții de condensare)

Specialiștii de la Centrul TERMIKA vă garantează proiecte sigure ce țin de instalarea panourilor fotovoltaice. Pentru mai multe detalii referitor la sistemele voltaice sunați la numărul de telefon (022) 430 484 sau vizitați-ne pe adresa Matei Basarab 2/1.